A+ R A-

Sterowniki

Odpowiednie sterowanie to optymalny komfort i ochrona środowiska

Wszystkie nasze urządzenia można sterować za pomocą inteligentnie zbudowanych termostatów. Termostat wielkości kalkulatora czy telefonu komórkowego można np. zamocować na ścianie lub postawić na półce, regale kredensie czy komodzie. Termostat radiowy może sterować jednym lub kilkoma panelami grzewczymi. Drogą radiowa, a zatem bezprzewodowo, termostat steruje pracą panela/paneli włączając lub wyłączając go/je. Kryterium decyzji dla termostatu może być zarówno mierzona przez niego temperatura w pomieszczeniu jak i/lub zadany przez człowieka program czasowy  na dany dzień, tydzień czy rok. Odbiornik sygnałów sterujących z termostatu radiowego jest to element typu „gniazdo” pośredniczące między gniazdem ściennym a panelem, zasilając panel w napięcie 230 V lub też  nie zasilając w zależności od decyzji komputera w termostacie.Termostat do pomieszczeń wewnętrznych
„easycomfort Funk” - czyli sterowanie bezprzewodowe

Jest to termostat z możliwością wprowadzania programu na jeden dzień lub jeden tydzień.
Posiada bardzo duży, czytelny wyświetlacz LCD.
Tryby  pracy: Komfort, [Absenken] Zmniejszanie, [Frostschutz] Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu, [Auto] Automatyczny tryb, [aus] Stan wyłączenia;
Wskazania na wyświetlaczu: [Sollwert] wartość zadana, [Istwert] wartość mierzona aktualnie, [Uhrzeit] czas zegarowy, [Wochentag] dzień tygodnia, [Betriebsart] tryb pracy termostatu, [Batteriezustand] stan naładowania baterii;
Oświetlenie tła wyświetlacza => żółty (emotion);
Można sterować dowolną liczbą urządzeń;
Wymiana baterii od strony przedniej sterownika (bez straty informacji);

Termostat do pomieszczeń wewnętrznych
„easywall Funk” - czyli sterowanie bezprzewodowe naścienne

Jest nadajnikiem radiowym, posiadającym czytelny wyświetlacz LCD.
Tryby  pracy: Komfort [Absenken] Zmniejszanie, [Frostschutz] Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu,  [aus] Stan wyłączenia;
Wskazania na wyświetlaczu: [Sollwert] wartość zadana, [Istwert] wartość mierzona aktualnie,  [Betriebsart] tryb pracy termostatu, [Batteriezustand] stan naładowania baterii;
Można sterować dowolną liczbą urządzeń.
Wymiana baterii od strony przedniej sterownika.
Może współpracować z termostatem „easymultiroom Funk” albo pracuje w trybie obsługi pojedynczego pomieszczenia.
Elektroniczna regulacja temperatury;

Termostat do pomieszczeń wewnętrznych
„easyplug Funk” - czyli odbiornik  do bezpośredniego połączenia z gniazdem ściennym typu „Schuko”

Jest to odbiornik  do bezpośredniego połączenia z gniazdem ściennym typu „Schuko”.
Posiada wyświetlacz LCD.
Napięcie pracy: 230 V/50Hz
Moc przenoszona: 16 A, zabezpieczenie IP20
Służy do wysterowania przez  „easycomfort Funk” lub „easywall Funk”.

Termostat do pomieszczeń wewnętrznych
„easyconnect Funk” - czyli odbiornik  do bezpośredniego połączenia panela grzewczego z zasilaniem

Jest to odbiornik  do bezpośredniego połączenia panela grzewczego z zasilaniem.
Napięcie pracy: 230 V/50Hz
Moc przenoszona: 16 A,  
Zabezpieczenie IP4
Służy do wysterowania przez  „easycomfort Funk” lub „easywall Funk”

Term
ostat do pomieszczeń wewnętrznych 
„easycomfort Draht” - czyli sterowanie na bazie przewodu
Jest to termostat z możliwością wprowadzania programu na jeden dzień lub jeden tydzień. 
Posiada bardzo duży, czytelny wyświetlacz LCD.
Tryby  pracy: Komfort, [Absenken] Zmniejszanie, [Frostschutz] Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu, [Auto] Automatyczny tryb, [aus] Stan wyłączenia;
Wskazania na wyświetlaczu: [Sollwert] wartość zadana, [Istwert] wartość mierzona aktualnie, [Uhrzeit] czas zegarowy, [Wochentag] dzień tygodnia, [Betriebsart] tryb pracy termostatu;
Oświetlenie tła wyświetlacza => żółty (emotion);
Można sterować dowolną liczbą urządzeń.
Wymiana baterii od strony przedniej sterownika (bez straty informacji).
Montaż: naścienny lub w puszce wewnątrzściennej

Termostat do pomieszczeń wewnętrznych
„easymultiroom Funk” - czyli sterowanie  bezprzewodowe

Jest to termostat radiowy z możliwością wprowadzania programu na jeden dzień lub jeden tydzień.
Posiada bardzo duży, czytelny wyświetlacz LCD.
Tryby  pracy: Komfort, [Absenken] Zmniejszanie, [Frostschutz] Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu, [Auto] Automatyczny tryb, [aus] Stan wyłączenia;
Wskazania na wyświetlaczu: [Sollwert] wartość zadana, [Istwert] wartość mierzona aktualnie, [Uhrzeit] czas zegarowy, [Wochentag] dzień tygodnia, [Betriebsart] tryb pracy termostatu, [Batteriezustand] stan naładowania baterii;
Oświetlenie tła wyświetlacza => niebieskie;
Można sterować w standardzie do 4 stref, daje się rozszerzyć do 6 stref  w połączeniu z "easywall Funk".
Wymiana baterii od strony przedniej sterownika (bez straty informacji).

Modem GSM
easyphone

Głosowo sterowane menu regulatora z potwierdzaniem liczbowym za pomocą telefonu komórkowego.
Umożliwia wysterowanie panela w połączeniu z „easycomfort Funk” oraz „easywall Funk”.
„easywindows” czyli funkcja zaoszczędzania energii
Automatyczne przełączanie do trybu pracy  [Frostschutz]
Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu w chwili otworzenia okna lub drzwi. Każde okno i każde drzwi muszą być wyposażone w taki przełącznik.
Występuje w kombinacji z „easycomfort” oraz z „easywall”.

Nowoczesne ogrzewanie FALĄ CIEPŁA tworzy bardzo korzystny klimat jak przy piecu kaflowym.
Jest znacznie tańsze niż klasyczne rozwiązania.
Udowodniono bardzo wysoką skuteczność i oszczędność energii nawet do 70%.
Pod każdym względem najlepsze i najtańsze ogrzewanie na świecie!