Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
A+ R A-

easyLight

Ciep?o i ?wiat?o w jednym! Czego mo?na chcie? wi?cej? Jest to pierwsze ogrzewanie na podczerwie? z wydaja technologi? LED! Rama easyLight otacza panel grzewczy w doskona?y sposb i zapewnia niezwyk?e o?wietlenie z przyjemnym ?wiat?em.

Nasze 3 warianty:

  • classic - Jasne ramy dla purystw, klasyczna emisja ?wiat?a w d?. Wystarczy prze??cznik ?wiate? i dodatkowo z Twojego komfortowego ogrzewania pochodzi? b?dzie rwnie? przyjemne ?wiat?o.

  • Duo - lekka rama z dwoma pasmami ?wietlnymi i wy?szym nat??eniem ?wiat?a. Pasmo ?wiat?a ?wieci w gr? i tworzy przyjemne, po?rednie o?wietlenie. Drugie pasmo ?wiat?a promieniuje klasycznie w d? i dostarcza bezpo?rednie ?wiat?o. Oba s? prze??czane oddzielnie.

  • Deluxe - te same pasma ?wietle z wy?szym nat??eniu ?wiat?a jak w duo. Ale oba maj? mo?liwo?? nieustannego przyciemniania. Okre?l swj projekt o?wietlenia na zamwienie i uzyskaj dok?adnie ??dane nat??enie o?wietlenia wed?ug swojego gustu i komfortu.

Wszystkie wersje easyLight dost?pne s? w nast?puj?cych temperaturach barwowych: 3000K (ciep?a biel) lub 4000K (zimna biel).

EasyLight jest oczywi?cie rozbudowany, wszystkie panele na podczerwie? mo?na rwnie? uzyska? w wersji sufitowej w ramce U-line elegance.

Nowoczesne ogrzewanie FAL? CIEP?A tworzy bardzo korzystny klimat jak przy piecu kaflowym.
Jest znacznie ta?sze ni? klasyczne rozwi?zania.
Udowodniono bardzo wysok? skuteczno?? i oszcz?dno?? energii nawet do 70%.
Pod ka?dym wzgl?dem najlepsze i najta?sze ogrzewanie na ?wiecie!