A+ R A-

Miejsce instalacji

Odpowiednich miejsc dla fotowoltaiki jest bardzo wiele. Czy jednak każdy dach nadaje się do instalacji urządzenia fotowoltaicznego? Zasadniczo tak, jednak optymalny uzysk energii ze Słońca otrzymujemy wówczas, kiedy dach skierowany jest na południe. Idealny kąt nachylenia modułów (tym samym dachu) w stosunku do poziomu jest kąt 30 stopni, ale nawet przy 20% odchyleń od tego kąta produkcja energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych jest rentowna. Proszę wziąć pod uwagę jedno: urządzenie fotowoltaiczne energetica będzie dostarczało pod gwarancją przez 25 lat energię. Czy Wasz dach wytrzyma też ten czas?

Cień jest największym "wrogiem" modułów fotowoltaicznych.

Już nawet najmniejsze częściowe zacienienie prowadzi do wysokich strat w ilości wyprodukowanej energii. Zatem przy planowaniu budowy urządzenia fotowoltaicznego należy zwrócić uwagę na to, czy w pobliżu planowane są nowe budynki, czy zagraża nam cień rzucany przez pobliskie anteny, czy kominy lub tez czy stojące w pobliżu drzewa nie będą jeszcze wyżej rosły.

Ilość produkowanej przez Pastwa energii zależy jednak nie tylko od posiadanej powierzchni i Państwa możliwości inwestycyjnych, lecz także od jakości modułów fotowoltaicznych oraz ich fachowego montażu. I tutaj Energetica oferuje starannie zestawiony wybór poszczególnych elementów.

Moduły fotowoltaiczne Energetica zbudowane są z komórek polikrystalicznych albo monokrystalicznych. Uporządkowana struktura kryształów monokrystalicznych pozwala osiągnąć wyższą moc. Wymagają one jednak w procesie produkcji więcej nakładów, a zatem są droższe. Komórki polikrystaliczne są w produkcji prostsze i tym samym tańsze. Dają one wiele korzyści w przypadku mniejszych ilości światła, w przypadku światła rozproszonego lub wyższych temperatur pracy.

Podczas produkcji moduły fotowoltaiczne Energetica przechodzą przez 88 stacji kontroli jakości. Zarówno to, jak i staranny wybór oraz obróbka poszczególnych komponentów danego modułu, stanowią podstawowy warunek dla trwałości naszych modułów, która wynosi 40 lat lub więcej. Hojnie dla nabywcy określone warunki gwarancji dają mu pewność, że jego inwestycja przyniesie mu owocne wyniki ekonomiczne.

Nowoczesne ogrzewanie FALĄ CIEPŁA tworzy bardzo korzystny klimat jak przy piecu kaflowym.
Jest znacznie tańsze niż klasyczne rozwiązania.
Udowodniono bardzo wysoką skuteczność i oszczędność energii nawet do 70%.
Pod każdym względem najlepsze i najtańsze ogrzewanie na świecie!