A+ R A-

Czteropoziomowa gwarancja dla technologii easyTherm

PEŁNA GWARANCJA
easyTherm daje 5 lat pełnej gwarancji na dostarczone urządzenia grzewcze w przypadku, gdy projekt, sprzedaż i montaż wykonywane są przez przeszkolonego w easyTherm partnera. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, jak również obciążenie godzinowe roczne ponad 1500 godzin (aktywnej pracy w gospodarstwie domowym) oraz zastosowania w zakresie komercyjnym i przemysłowym. GWARANCJA FUNKCJONOWANIA
easyTherm gwarantuje przy założeniu zgodnego z normą użytkowania oraz przy klasie energetycznej podanej przez inwestora zgodnej z rzeczywistą klasą energetyczną budynku osiągnięcie w pomieszczeniach temperatur zgodnych z normą EN 12831.
GWARANCJA MOCY
easyTherm gwarantuje zgodność podanych na szyldach znamionowych mocy z rzeczywistą mocą urządzeń zgodnie z normą 2006/ 95/EG.GWARANCJA BRAKU SMOGU ELEKTRYCZNEGO
easyTherm gwarantuje brak smogu elektrycznego zgodnie z protokołem pomiarowym dotyczącym wpływu fal elektromagnetycznych na organizmy żywe sporządzonym przez dr Planka, zgodnie z normą 2004/108/EG. Fala ciepła easyTherm oddziałuje na elektrobiologiczny system człowieka znacznie lepiej niż grzejniki systemów tradycyjnych - jest to udowodnione naukowo.

Nowoczesne ogrzewanie FALĄ CIEPŁA tworzy bardzo korzystny klimat jak przy piecu kaflowym.
Jest znacznie tańsze niż klasyczne rozwiązania.
Udowodniono bardzo wysoką skuteczność i oszczędność energii nawet do 70%.
Pod każdym względem najlepsze i najtańsze ogrzewanie na świecie!