A+ R A-

Opłacalność fotowoltaiki

Zasadniczo urządzenie fotowoltaiczne instalowane jest równolegle do istniejącego przyłącza do sieci publicznej. Mówimy tutaj o urządzeniach fotowoltaicznych pracujących w trybie równoległym do sieci. Ponieważ w Polsce nie wypracowano jeszcze ostatecznego modelu dotacji prądu solarnego, zatem przedstawimy Państwu doświadczenia z praktyki w Austrii, które w większym lub mniejszym stopniu będą wykorzystywane również w polskim modelu ustawy na ten temat.
W Austrii istnieją  2 możliwości zastosowania urządzeń fotowoltaicznych pracujących w trybie równoległym do sieci, wykorzystujące prawnie usankcjonowane dotacje:
  • pełna akumulacja wyprodukowanej energii w sieci publicznej ( ustawa - OSG2012).
Ten model wchodzi w grę dla urządzeń PV o minimalnej mocy co najmniej 5 kWp, co odpowiada powierzchni PV ok. 35 m². Akumulowanie całej energii elektryczne produkowanej przez urządzenie PV w sieci publicznej jest w całej Austrii uregulowane prawnie. W ustawie dotyczącej prądu ekologicznego w Austrii powiedziane jest, że ta całkowita akumulacja wyprodukowanego prądu ma miejsce przez 13 lat na bazie zdefiniowanej taryfy. Z wyprodukowanej energii elektrycznej  możliwie wszystko powinno być dostarczone do sieci publicznej, ponieważ każda wyprodukowana kWh przynosi czystą gotówkę. Państwa gospodarstwo domowe dalej zasilane jest jednak w energię elektryczną z sieci, ponieważ się to bardzo opłaca. 
  • akumulacja energii nadmiarowej i dotacja inwestycji
Jeżeli wykorzystywany jest wariant dotacji inwestycji, to większa część wykorzystywanego przez urządzenie PV prądu powinna być wykorzystana na własne potrzeby. Jedynie energia, która w czasie jej produkcji nie może  być wykorzystana, oddawana jest do sieci publicznej i wtedy mowa jest o tzw. akumulacji energii nadmiarowej. Im więcej prądu z fotowoltaiki zużywane jest na własne potrzeby, tym mniej zużywa się go z sieci publicznej, a zatem lepiej opłaca się on ekonomicznie właścicielowi urządzenia. 
Dla urządzeń PV o mocy do 5 kWp  odpowiada to urządzeniu o maksymalnej powierzchni ok. 35 m², które to moduły instalowane są na budynkach mieszkalnych. I w takim wypadku istnieje możliwość dotacji inwestycji z funduszy klimatycznych i energetycznych. Taka dotacja przyznawana jest podczas mającej raz w roku akcji dotacyjnej. Maksymalna wartość dotacji ograniczona jest do 30 % kosztów nabycia. Maksymalna wartość dotacji wynika z danego programu dotacyjnego.

Przykład akumulacji energii nadmiarowej w sieci publicznej
Urządzenie PV ENERGETICA o mocy 4,32 kWp

zużycie własne 30% zużycie własne 50% zużycie własne 80%
wynik roczny produkcji urządzenia * 4880 kWh
koszty brutto łącznie z montażem ** 13 000 euro
dotacja inwestycji (np. "PV 2011") 3900 euro
koszty inwestycji 9100 euro
własne zużycie energii 1464 kWh 2440 kWh 3904 kWh
oszczędności wynikające ze zużycia własnego 293 euro 488 euro 780 euro
akumulacja energii nadmiarowej 3416 kWh 2440 kWh 976 kWh
całkowite roczne oszczędności 600 euro 708 euro 868 euro
czas amortyzacji 15 lat 13 lat 10 lat

* przyjęty wynik roczny rozumiany jako przykład
** bez kosztów zezwoleń, kosztów finansowania, kosztów obsługi urządzenia oraz kosztów ubezpieczenia

Pewny zysk

Od dłuższego czasu Rząd i Sejm pracują w Polsce nad stworzeniem pakietu prawnego, którego celem byłoby dokonanie zwrotu w polskiej gospodarce energią. Mają powstać fundusze, które będą finansowały energię sprzedawaną przez różnej wielkości producentów urządzeń solarnych, między innymi małych urządzeń umieszczanych na dachu domu, czy innego budynku. W zależności od miejsca, gdzie znajduje się urządzenie fotowoltaiczne, od jego wielkości i rodzaju oraz metody jego finansowania, urządzenie Energetica powinno zamortyzować się w ciągu 8 do 11 lat i po tym czasie przynosić zysk. Dokładniejszą kalkulację pomogą stworzyć Państwu nasi fachowcy przy uwzględnieniu wszystkich potencjalnych kosztów i wartości produkcji.

Silna niezależność

Obok możliwości sprzedaży 100% wyprodukowanej energii na bazie dotowanych stawek, powinno opłacać się w Polsce również produkować prąd ze Słońca do własnych potrzeb. Przy rosnących wciąż cenach energii i jednocześnie rosnącym głodzie energetycznym świata należy przyjąć, że ten trend będzie kontynuowany w przyszłości. Budując własne urządzenie fotowoltaiczne czynicie się Państwo niezależnymi energetycznie. Inteligentne systemy sieciowe oraz coraz bardziej wydajne systemy akumulacji energii czynią całkowite lub częściowe wykorzystanie własnej energii coraz bardziej interesującymi. Nadmiarowe ilości prądu z urządzenia fotowoltaicznego możecie Państwo dostarczać do sieci publicznej sprzedając go po stawkach wynegocjowanych z operatorem.

Inwestycja w przyszłość planety

Nie stać nas już dłużej na olej i gaz. Prąd z energii słonecznej pomaga redukować emisję CO2 i odciążyć tym samym środowisko naturalne. Decydując się na urządzenie fotowoltaiczne Energetica, decydujecie się tez Państwo na producenta, który przy produkcji swoich modułów dba o minimalizację produkcji CO2, produkuje w Europie i nie zanieczyszcza środowiska naturalnego.
Dla porównania: ilość energii grzewczej, jaką możną uzyskać z 1 l. benzyny, to wartość ok. 10 kWh i powoduje wytworzenie ok. 2,7 kg CO2. Urządzenie fotowoltaiczne Energetica o powierzchni 30 m2 produkuje rocznie 5 200 kWh prądu i redukuje tym samym ilość emisji CO2 do atmosfery o ok. 3800 kg.
Wystarczającym ostrzeżeniem powinny być dla nas zdarzenia w Czernobylu i Fukushima, gdzie tania energia atomowa doprowadziła do totalnej katastrofy regionalnej. Jesteśmy odpowiedzialni za zatrzymanie zmian klimatycznych na naszej planecie, którą chcemy przekazać przyszłym pokoleniom w takim stanie, aby życie na Ziemi było zdrowe i szczęśliwe. My przyjęliśmy na siebie tę odpowiedzialność.

Już w roku 1970 wskutek kryzysu naftowego zostały uruchomione pierwsze programy badawcze i finansujące budowę urządzeń przetwarzających energie słoneczną na energię elektryczną. Wówczas to ludzkość zwróciła swoją uwagę na ochronę środowiska oraz kwestie ochrony zmieniającego się klimatu. Dlaczego nie wykorzystać nieskończonej energii Słońca, które codziennie wysyła w swoich promieniach na Ziemię energię 10 tys. razy większą niż roczne potrzeby energetyczne całej ludzkości? Fotowoltaika jest dojrzałą techniką, która pozwala na swoim dachu, czy fasadzie domu produkować energię elektryczną.

Nowoczesne ogrzewanie FALĄ CIEPŁA tworzy bardzo korzystny klimat jak przy piecu kaflowym.
Jest znacznie tańsze niż klasyczne rozwiązania.
Udowodniono bardzo wysoką skuteczność i oszczędność energii nawet do 70%.
Pod każdym względem najlepsze i najtańsze ogrzewanie na świecie!